Temperaturgivare

För att kunna styra temperaturen behöver man ha rätt värden in till styrenheten. En grund för det är placering och val av temperaturgivare. Vi anpassar ofta temperaturgivare efter kundens önskemål och behov. Kontakta oss gärna för mer information.

 På vår hemsida www.structurgruppen.se finner ni mer information om tekniken, t.ex. vad som skiljer mellan PT100 och Termoelement.