IR-kvartselement med ledning och termoelement

IR-kvartselement med ledning och termoelement