Produktgrupper IR-element Keramiska IR-element med termoelement

Keramiska IR-element med termoelement

Keramiska infraröda värmeelement, IR-element, är ett vanligt val som värmekälla för strålningsvärme då den kan appliceras i många olika applikationer. Med sin långvågiga infraröda strålning passar den bl.a. applikationer inom termoformning, förpackning, glödgning, härdning, tryckning och torkning av färg, bara för att nämna några.

Våra Välvda IR-element ger en koncentrerad strålning som sprids med avstånd och som då lämpar sig extra väl om en mindre punkt ska värmas eller om det är ett längre avstånd mellan IR-elementet och ytan som ska värmas.

Våra Isolerade IR-element har ett inkapslat hålrum som gör att det är mindre material för elementets resistortråd att värma upp. På så sätt får man en snabbare start. Isoleringen ger dessutom en lägre temperatur på elementets baksida och som då lämpar sig extra väl om IR-elementet sitter så till att man behöver skydda omgivande material.

Våra Platta IR-element ger en bredare strålning som lämpar sig extra väl om ett större område ska värmas eller om det är ett kortare avstånd mellan IR-elementet och ytan som ska värmas.

  • Arbetstemperatur: < 750 °C
  • Våglängder: 2 – 10 µm
  • Spänning: 230 V AC
  • Effekt: Från 60 W till 1000 W som standard
  • Levereras med 100mm ledning
  • Temperaturgivare: Termoelement K

Se illustration av strålningsfördelning här

Vårt standardsortiment av långvågiga, infraröda keramiska element är CE-märkta.