IR-kvartselement med plint och termoelement

IR-kvartselement med plint och termoelement